11 may. 2017

Índice Mundial de Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano, versión 2.0

Ano e medio despois de facer a primeira proba de elaboración dun Índice Mundial de Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano (TpDH), xa temos a segunda versión, grazas tamén ao apoio financeiro de Cooperación Galega da Xunta de Galicia e ao traballo de ESF Galicia co Laboratorio de Enxeñería Cartográfica da UDC.


Os datos base non cambian (pódese descargar a folla de cálculo cos datos ignorando a advertencia de seguridade), pero nesta versión 2.0 empregouse unha interface gráfica específica para o índice, onde se pode aplicar un coeficiente de ponderación a cada unha das compoñentes (ou indicadors) do índice.


O visor de indicadores realizado trátase, pois, dun mapa interactivo que representa o índice agregado de TpDH. O índice agregado é un valor cun rango de 0 a 5 que é representado para cada país cunha gradación de cor de vermello a verde.

O valor deste índice nesta versión 2.0 é, polo tanto, dinámico, variando en tempo real segundo o peso asignado pola persoa usuaria da interface cartográfica aos diferentes indicadores propostos que conforman o índice, mediante os controis deslizantes (gradados de 0 a 10) da parte dereita do visor. O índice agregado é obtido mediante unha operación de ponderación deses indicadores propostos:
A realización deste visor polo tanto, engade aos mapas interactivos da fase previa a posibilidade de que as persoas poidan xerar o seu propio índice agregado, dando máis ou menos importancia aos indicadores dos que se obtén o seu valor, e poder visualizar de forma inmediata o seu resultado, que era unha das melloras propostas nas conclusións da fase previa.

Ademáis, o visor é a parte central e funcional dunha páxina web específica que servirá de aquí en diante para engadir contidos divulgativos do funcionamento e elaboración do índice, promovendoo e incentivando o seu debate e a participación na súa definición.

A nivel técnico, o visor é moi sinxelo, realizado coa axuda da librería javascript “kartograph.js” que fai uso de outra librería que permite traballar con gráficos vectoriais, “raphael.js”.

Como aspectos a seguir mellorando deste visor, plantexase unha maior interactividade e detalle, mostrando resultados por continentes ou rexións e unha opción para poder compartir a través das redes sociais o índice personalizado xerado.

En canto a páxina web en xeral, iremos introducindo un maior contido explicativo do significado e funcionamento do índice e dos diferentes indicadores que o compoñen, así como o acceso as fontes de datos consideradas.